Thông tin chung Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
Thuộc thể loại 1- Văn bản chỉ đạo --> Thông báo
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG