Thông tin chung Bộ Tài liệu hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể CT-XH và Trường Chính trị tỉnh năm 2016. Môn thi Tin học
Thuộc thể loại 2- Tài liệu ôn thi chung --> Tài liệu ôn thi môn Tin học
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG